About

EventGo.vn là ứng dụng web dùng cho việc sắp xếp thời gian cho các cuộc hẹn, cuộc họp, buổi gặp mặt, tụ tập bạn bè, ...

Bạn cảm thấy quá mất quá nhiều thời gian để lên lịch cho một cuộc gặp gỡ bạn bè?
Bạn phải hỏi lịch của từng người, rồi so sánh với nhau để tìm ra thời gian hợp lí nhất?
Nhiều khi bạn không muốn tổ chức các cuộc họp lớp, tụ tập bạn bè chỉ vì quá khó để sắp xếp thời gian hợp lí nhất cho tất cả mọi người?

Với EventGo, việc đó trở nên thật sự dễ dàng chỉ với 3 bước đơn giản sau:
Bước 1: Tạo event với các lựa chọn về thời gian
Bước 2: Chia sẻ event cho những người bạn muốn tham gia
Bước 3: Lựa chọn thời gian. Chúng tôi sẽ đưa ra các gợi ý về thời gian hợp lí nhất.

Xã hội hiện đại thật tiện lơi với công nghệ ngày càng tiên tiến, nhưng mặt khác nó làm cho khoảng cách giữa con người ngày một xa hơn.
Chúng tôi phát triển ứng dụng này với mục đích sẽ góp phần nào đưa con người gần lại với nhau hơn.

Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển những tính năng mới để ứng dụng ngày càng trở nên hữu ích hơn.
Trân trọng
EventGo Developer Team

Schedule Appointment,
in the twinkling

© Event Go
TermsPrivacy